Kursplanering

V. Datum Dag Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
12 2019-03-18 13:00 16:30
 1. Det rekommenderas att jobba i samma tempo som läraren, att anteckna under lektioner, att studera hemma minst en timme per dag, att ha en egen dator och att följa upp kursplanering.
 2. Det rekommenderas närvaro i praktiska moment eftersom de inte kan repeteras eller göras ”senare”. Dessutom bygger alla praktiska moment på varandra.
 3. Kursen har två delar: PowerShell och byggande och ett virtuellt nätverk.
2019-03-19 Tisdag PowerShell Grunder i PowerShell, Syntax och hjälpsystem
2019-03-20 Onsdag PowerShell Providers och Drives (tillhandahållare och enheter), Get-Command och Get-Member.
2019-03-21 Torsdag Självstudier
2019-03-22 Fredag PowerShell Matematik, Aritmetiska operatorer
13 2019-03-25 Måndag PowerShell Fler operatorer, Variabler, Loopar
2019-03-26 Tisdag PowerShell Funktioner och PowerShell skript
2019-03-27 Onsdag PowerShell Kompletteringar
2019-03-28 Torsdag Självstudier
2019-03-29 Fredag Nätverkskomponenter och kommunikationsmodeller Vad är ett nätverk, vilka komponenter består det av?
14 2019-04-01 Måndag Grunder om IPv4 Varje nätverksenhet i ett nätverk måste ha en unik identifikation, en unik IP adress. Hur hanteras detta?
2019-04-02 Tisdag Nätverksuppdelning och routing Varför delas stora nätverk i mindre delnätverk?
2019-04-03 Onsdag Nätverkstyper och operativsystem Olika fysiska nätverk men också virtuella nätverk.
2019-04-04 Torsdag Självstudier
2019-04-05 Fredag Nätverkstjänster DNS och DHCP
15 2019-04-08 Måndag Laborationsnät Vi bygger upp ett virtuellt nätverk i vilket installeras routrar och servrar samt klienter.
2019-04-09 Tisdag Laborationsnät Hantera nätverk med PowerShell
2019-04-10 Onsdag Laborationsnät Det virtuella nätverk granskas
2019-04-11 Torsdag Praktisk lagoration, heldag Vi för det virtuella nätverket över till verklighet. Laborationen börjar kl. 08:30 och det kan sluta mellan 12:00 och 16:00. Det är bra att man antecknar sin egen del, men även hur hela laborationen genomförs.
2019-04-12 Fredag Dokumentering Anteckningar från den praktiska laborationen används för att skriva en teknisk laborationsrapport.
16 2019-04-15 Måndag Dokumentering Anteckningar från den praktiska laborationen används för att skriva en teknisk laborationsrapport.
2019-04-16 Tisdag Självstudier inför provet Laborationsrapporten lämnas in
2019-04-17 Onsdag Prov Grupp 1 kl. 09:00 till 10:00 (Goled, Carl, Almizar, Carenina, Daniel, Erik A, Emil, Yasin, Rachid)

Grupp 2 kl. 10:30 till 11:30 (Denis, Maria, Gabriel, Michelle, Mohamed, Ismael, David, Erik H, Hussein)

2019-04-18 Torsdag
Fredag Långfredagen

Betygsunderlag

Att lära sig nätverk tar tid och det gör vi steg efter steg.

 1. Du presterar på varje lektion genom att:
  • visa att du hänger med
  • utföra praktiska moment tillsammans med mig, inte efter mig
  • ”fixa” själv och övervinna svårigheter
  • lära dig de teoretiska lektioner
  • anteckna och bearbeta dina anteckningar efter skolan
  • vara påläst
 2. Du redovisar ditt Mikrotik nätverk
 3. Du genomför en praktisk laboration och skriver en laborationsrapport
 4. Du skriver ett prov

För att få E till D ska du uppfylla krav 1, 2 och 3

För att få C ska du uppfylla krav 1, 2, 3, och minst C som provresultat

För att få B ska du uppfylla krav 1, 2, 3, och minst B som provresultat

För att få A ska du uppfylla krav 1, 2, 3, och minst A som provresultat